Matek Kamill :A Fehér Testvériség 
Előadási naptár
Magyarság tudomány
Dél-amerikai kristálygyógyászat
Ó-egyiptomi kristálygyógyászat
Tibeti kristálygyógyászat
Kínai kristálygyógyászat
Indiai kristálygyógyászat
Egyetemes kristálygyógyászat
Egzotikus kristálygyógyászat
Kabbala-életfa kristálygyógyászat
Angyaltan  és angyalkristálytan
Fehér Testvériség 
Annunaki históriák
Orgonitok kristályvilága
Kristálykoponyák
Ősi országok
Staya Erusa
Az  őstudás
Egyiptomi körkép
Egyiptomi tarot
A Föld krónikája
Ji Csing
Mágia
Idegen életformák
Hermetikus Akadémia
Hermetikus Akadémia II.-III.
Velencei Szent Pál 4. fénysugár
A Negyedik sugár az isteni tisztaság, tökéletesség energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges tisztasághoz, megújuláshoz és harmóniához.

Az Ötödik sugár az isteni gyógyító erőnek energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges konkrét tudáshoz és bőséghez.


 
ATLANTISZON - Melchizidek Rendje és Alora templomai – már léteztek. A kristályokat újra használták a gyógyításban és a dimenzionális kapcsolatokban, amely korábban már elterjedt, majd feledésbe merült. THOT Egyiptomba vitte a napbeavatást és a naptudatot, és a Merkaba használatát
A Mester olyan emberi lény volt, akiben a benne rejlő isteni lény, fokozatos és lassú fejlődés után kibontakozott. Ez azt jelenti, hogy a Felemelkedett Mesterek kezdetben ugyanazon az úton haladtak, mint más emberek, csak később neki indultak a meredekebb lejtőnek, amely az ember fejlettségéhez vezet. E mesteri magasztos állapotban, az ember eléri a tökéletesség elérhető fokát. A gondolatnak, hogy e nagy lények, tökéletesedett emberek, csak az emberi elme korlátai szabnak határt
A Fehér Testvériség tanfolyam
Az Első sugár, a kék fénysugár, az isteni erő és akarat energiáját testesíti meg. Általa kapunk beavatást az Isteni tervünk kivitelezéséhez, szükséges erőhöz és hatalomhoz. A sugár ereje Isten akaratát közvetíti, összekapcsolva az isteni erő forrásával. A sugár feloldja a fátylat a lelkünk fénye és a szellem között. Lerombolja a régi korlátokat, struktúrákat, kötéseket és stabilizálja az újat.
Khutumi mester
A Második sugár az isteni bölcsesség, szeretet és megvilágosodás energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges tudáshoz, megvilágosodáshoz. A sugár ereje Isten szeretetét és bölcsességét közvetíti a szellemi világosságra és tudásra, összekapcsolva az Isten szívében megszülető bölcsesség forrásával. Harmonizálja a szív és elme közti kapcsolatot.
A Fehér Testvériség kristálygyakorlata tanfolyam
A Harmadik sugár az isteni, szeretet részvét, irgalom energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges lelki erőhöz és támogatáshoz, a Szent lélek szeretet erejének hatalmas misztériuma által.  A sugár ereje Isten szeretetét közvetíti, összekapcsolva az egységes lélek erőforrásával.
Párkapcsolati kristálysorok tanfolyam
A Hatodik sugár a Krisztusi tudat energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges hithez és szolgálathoz. A sugár ereje Istennek tett szolgálat és odaadás energiáit közvetíti összekapcsolva a Krisztusi tudat forrásával és a testvériség eszméjével. A hit ereje által nyújtott belső béke tapasztalatát adja.
Misztériumiskolák kristálysorai tanfolyam
A Hetedik sugár az isteni mágia, transzmutáció, energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges átváltozáshoz, és szabadsághoz. A sugár ereje Isten teremtő fényét közvetíti összekapcsolva a teremtés szabadságának forrásával. A manifesztáló energia. A Vízöntőkor sugara, megváltás, az átalakítás és a szabadság érdekében. 
Tanfolyamaim és előadásaim  DVD-i megrendelhetők:    
matek.kamill61@gmail.com email címen
 
Copyright ©2010 www. matekkamill.com
mortage rates credit report debt consolidation loan loans free credit reports interest rates loan calculator