Szakkara belépés a kígyós udvarra Tutankhamon, uralkodói nevén Nebheperuré kincse
Hermetikus Akadémia I. 
Előadási naptár
Magyarság tudomány
Dél-amerikai kristálygyógyászat
Ó-egyiptomi kristálygyógyászat
Tibeti kristálygyógyászat
Kínai kristálygyógyászat
Indiai kristálygyógyászat
Egyetemes kristálygyógyászat
Egzotikus kristálygyógyászat
Kabbala-életfa  kristálygyógyászat
Angyaltan  és angyalkristálytan
Annunaki históriák
Orgonitok kristályvilága
Kristálykoponyák
Ősi országok
Staya Erusa
Az  őstudás
Egyiptomi körkép
Egyiptomi tarot
A Föld krónikája
Ji Csing
Mágia
Idegen életformák
Hermetikus Akadémia I.
Hermetikus Akadémia II.-III.
Ka Heka
Hermész és Thot
Thot
Anubis Tutankhamon kincse
Imhotep pecsétje
 
Heka
A  Hermetikus Akadémia célja egykoron, bár akkor még nem hermetikusnak nevezték, olyan nagy tudású fényközpontú tudós nők és férfiak képzése, akik  beavatást nyertek a mágus-papok  atlantiszi - kemeti misztériumaiba  az okkult erőket , a mágneses és kristály-energiákat nemcsak ismerik, hanem irányítani tudják, a pszí hatást nem csak érzékelik, hanem képesek bizonyos koncentrálással és tanult módszerekkel  kiváltani úgy, hogy a  lélek legmélyebb titkait  a megérzés varázsával olvasva, szinte tisztán látva, a reinkarnációs láncokra rálátva erős akarattal szeretettel segíteni tudnak a tanácsot kérőkön és betegeken
Hermetikus Akadémia 01. tanfolyami DVD A Heka
Merkaba Orgonit
Árnyék lélek
Hermetikus Akadémia 02. tanfolyami DVD Hathor tudás Hathor mágia
Hermetikus Akadémia 03. Thoth öröksége tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 4 Kybalion törvényei
Hermetikus Akadémia 05. A tökéletesség útja  tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 6. Atlantiszi mágia tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 07. tanfolyami DVD Beavatás és megidézés
Hórusz szeme
Hermetikus Akadémia 08. tanfolyami DVD Misztérium
Hermetikus Akadémia 09 tanfolyami DVD kristálymágia
Hermetikus Akadémia 10. Alkémia tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 11.  A  megidézés mágiája tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 12. A vörösoroszlán  tanfolyami DVD
A minket körül vevő világ tele van az energia különböző megnyilvánulásaival, formáival. .  Az Ókorban még teljesen tudatában voltak annak, hogy minden energia. Tudták, hogy mindennek megvan a csak rá jellemző rezgése és van egy  olyan Forrás, amely sohasem fog materializálódni. Franz Bardon egyike volt a múlt század legkiemelkedőbb, de egyben legrejtélyesebb és legtehetsé- gesebb  okkultistáinak és mágusainak. Személyében a hermetika, ősi Egyiptomi Beavatotti Tudás és a  Heka ismerőjét, nagy tanítóját tisztelhetjük.
Hermetikus Akadémia 13. A médiumi képességek  tanfolyami DVD
Hermetikus Akadémia 14. Inkarnációs mágia tanfolyami DVD
Minden sorscsapást (mely a fizikai síkon arra irányul, hogy minden egyes ember szellemét megvilágosítsa, és olyan tapasztalatok szerzéséhez segítse őt, melyekre fejlődéséhez szükség van) már az asztrális világban az Isteni Gondviselés készít elő minden egyes lény számára, annak érettsége és fejlődése szerint...." Franz Bardon

Tanfolyamaim és előadásaim  DVD-i megrendelhetők:    
matek.kamill61@gmail.com email címen
 
Copyright ©2001 www. matekkamill.com
mortage rates credit report debt consolidation loan loans free credit reports interest rates loan calculator