Előadási naptár
Magyarság tudomány
Dél-amerikai kristálygyógyászat
Ó-egyiptomi kristálygyógyászat
Tibeti kristálygyógyászat
Kínai kristálygyógyászat
Indiai kristálygyógyászat
Egyetemes kristálygyógyászat
Egzotikus kristálygyógyászat
Kabbala-életfa kristálygyógyászat
Angyaltan  és angyalkristálytan
Fehér Testvériség 
Annunaki históriák
Orgonitok kristályvilága
Kristálykoponyák
Ősi országok
Staya Erusa
Az  őstudás
Egyiptomi körkép
Egyiptomi tarot
A Föld krónikája
Ji Csing
Mágia
Idegen életformák
Hermetikus Akadémia
Hermetikus Akadémia II.-III.


A Nébó hegyen Jordánia
Templomos beavatás


Szent Barnabás Temploma Ciprus

 
Matek Kamill : Angyal és  Angyalkristálytan
Az angyaltan történte előadás
Az angelógia vagy más névvel angyaltan több évezredre visszanyúló tudomány.
Ősi sumer, atlantiszi, egyiptomi gyökerekkel ma három világvallásban van jelen : az iszlámban, a judaizmusban és a kereszténységben. 
A Biblia elveszett kristálytana előadás
Angyalmedál angyal kristály tanfolyam
Angyalkristályok II. tanfolyami DVD
A vallásokban az angyalismeret dogmákká merevedett, de az egyiptomi élet ankh beavatottjai, a kopt keresztények megőrizték, ha nem is mindig tudatosan ezeket hagyományokat, tehát tudomásuk volt arról , hogy az ősi medálok megváltoztatják a teret, vele a dimenzió rezgését és bizonyos angyalaurák színe bizonyos kristályok színével azonos. Az egyiptomi templom falakon még e színtudás ott van egy rejtélyes rend hagyatékaként.
Fénylények II. előadás
Az angyaloknak van egy égi hierarchiájuk, vagy szent rendjük, melyet először Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész jegyzett le, még az V. században. Ő tisztázta végül az angyalok rendjét, és végül kilenc rendjüket írta le, amely három csoportra, triádra, vagy szférára osztható.   Az arkangyalok Isten legfontosabb hírvivői. Minden arkangyalnak van neve, és különleges feladata. Ők azok, akik mindenkivel törődnek, és nagyon szívesen foglalkoznak az emberekkel.
Angyalcsakrák kristálycsakrák előadás
Mózes ismerte Isten kódját előadás
Nemcsak kard és kereszt, hanem rituálék, kristályok és beavatások. A Templomosok az egyetlen keresztény szekta, amely megőrizte a reinkarnáció, a bőség és szeretet mágia, a kristálytudás ismereteit, amelyek Jézushoz, Magdalai Máriához köthető és Szent Grálhoz fűződő misztérium titkai.
Madalai Mária Mágia története
A szent sír Jeruzsálem
A templomosok keresztény - ezoterikus rendje  előadás
Templomos Rituálé tanfolyam
A Grál a  Halhatatlanság felé tartó Lélek misztériuma. A Grál történetek  olyan spirituális utat mutatnak, amelyek a Gnózis  gyökereibe kapaszkodva  igyekeznek kitaposott úttá,  gyakorlattá válni. A legutóbbi Portugáliában, Tomarban a templomos várban, a Convento de Cristo-ba tett látogatásom summázata, látszólag távoli információk között teremtett kapcsolatot.
A Biblia gyógyító kristályai tanfolyam
Szent Barnabás sírja Ciprus
Agia Paraskevi
A lélekfejlődés terápiás kristályai tanfolyam
Az élőlény önmagában hordja Istent. János evangéliumából hajították  ezt a mondatot: Te fény vagy  és Isten gyermeke vagy . Őskereszténységben   Isten vagyok, fény vagyok nem Isten káromlás volt hanem egy gyönyörű  ima.Adeptus Jézusi mondat : Templom ez a test  és a lelkem benne az oltár, a szellemem pedig az oltár ura, Isten maga.
  Tanfolyamaim és előadásaim  DVD-i megrendelhetők:    
matek.kamill61@gmail.com email címen

 
 
Copyright ©2001 www. matekkamill.com
mortage rates credit report debt consolidation loan loans free credit reports interest rates loan calculator